Πολιτική Απορρήτου

Αρμόδιο νομικό πρόσωπο

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 99 – ΓΛΥΦΑΔΑ
Κιν.: (+30) 22860 85253

Ο διαδικτυακός τόπος του Κούκη Χρήστου, μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης / επισκέπτης) δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες / επισκέπτες υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση / επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η αρχειοθέτηση / καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου santorini-yachtcruises.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου santorini-yachtcruises.com προς τους πολίτες.

Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό δωρεάν.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: (+30) 22860 85253 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: Αρκαδίας 99 – Γλυφάδα.

Τί είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Νομικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπο σας. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη σελίδα. Αυτή η σελίδα αναφέρεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι χρήστες / επισκέπτες, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το website, το περιεχόμενο του οποίου ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στο santorini-yachtcruises.com.
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων που παρατίθενται στη συνέχεια. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτό το site.
Το santorini-yachtcruises.com δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα για να διαβάζετε περιοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το santorini-yachtcruises.com δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη / επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Το santorini-yachtcruises.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμό που προκύπτει από τυχόν συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που αναφέρονται σε αυτό το website.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε τον ιστότοπο santorini-yachtcruises.com, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου το santorini-yachtcruises.com  δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες / επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες φόρμες υποβολής στοιχείων. Ο χρήστης / επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο santorini-yachtcruises.com, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Το santorini-yachtcruises.com  δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων / ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη / επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το santorini-yachtcruises.com. Το santorini-yachtcruises.com  δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών / επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το santorini-yachtcruises.com  δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της. Το  santorini-yachtcruises.com είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες / επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών / πληροφοριών του. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με το santorini-yachtcruises.com, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με τη συγκατάθεσή σας, ανάλογα με την περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένα επίσης χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

Το santorini-yachtcruises.com έχει δεσμευθεί να διατηρήσει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας. Το santorini-yachtcruises.com δεν συλλέγει πληροφορίες ταυτοποίησης των χρηστών / επισκεπτών (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail) εκτός όσων υποβάλουν οικειοθελώς τις πληροφορίες σε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και στα Ενημερωτικά Δελτία (newsletter). Παρακαλούμε να μην παρέχετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κάθε πληροφορία που μας υποβάλλετε δεν θα πωληθεί σε τρίτους και οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε στην ιστοσελίδα, δεν θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

  • Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη / επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη / επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης / επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνει ρητώς τη συγκατάθεσή του κατά την για πρώτη φορά χρήση του διαδικτυακού τόπου του santorini-yachtcruises.com (μέσω αυτοματοποιημένου αναδυόμενου παραθύρου) ή μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό από τον κατασκευαστή ή μέσω της λειτουργίας «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το santorini-yachtcruises.com μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση / περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

  • Χρήση Google Analytics

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων που προσφέρει η Google Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί. Ειδικότερα περιλαμβάνουν, τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα δεδομένα θέσης, τα αναγνωριστικά που έχουν καταχωρηθεί από τον πελάτη και τα διάφορα δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη, όπως ο χρόνος ή η διάρκεια πρόσβασης, οι σελίδες που επισκέφθηκε κ.λπ. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση σας IP θα περικοπεί από την Google, αλλά μόνο εντός τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία σχετικά με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης ΙΡ διεύθυνση αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστοτόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν σχετίζει την ΙΡ διεύθυνση που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας με άλλα στοιχεία που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή και χρήση στοιχείων από την Google (των cookies και της IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη προγράμματος πλοήγησης μέσω του ακολούθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:

Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Τα δεδομένα σας διαγράφονται, εφόσον αυτό ζητήθει επικοινωνόντας μαζί μας στο e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: (+30) 22860 85253 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: Αρκαδίας 99 – Γλυφάδα.

  • Χρήση Google AdWords

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που σας παρέχονται από το santorini-yachtcruises.com, παρέχονται μέσω ή και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ελέγχονται από άλλες εταιρείες (ιστοσελίδες τρίτων συνεργατών). Το santorini-yachtcruises.com δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων συνεργατών, όμως θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποκαλύπτετε σε αυτές δεν υπόκειται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Το santorini-yachtcruises.comδεν υποστηρίζει ούτε είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των ιστοσελίδων τρίτων συνεργατών. Θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες, ώστε να κατανοήσετε πως η ιστοσελίδα του κάθε τρίτου συνεργάτη συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
Συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας της ιστοσελίδας μας, με τη χρήση των cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies μας επιτρέπουν να παρακολουθούν στατιστικά πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία cookie για να καθορίσει τη δημοτικότητα του συγκεκριμένου περιεχομένου και πόσο χρονικό διάστημα οι επισκέπτες διαμένουν στον ιστότοπο.
Επιπλέον, το santorini-yachtcruises.com μπορεί να περιλαμβάνει ένα cookie άλλου από το Google για να χρησιμοποιήσετε το Google Analytics για την παρακολούθηση στατιστικών site. Παρακαλώ σημειώστε ότι το Google και εξ’ ολοκλήρου θυγατρικές της, μπορούν να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, με την επιφύλαξη των όρων της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της (που βρίσκεται στο https://policies.google.com/privacy?hl=el, ή σε άλλες διευθύνσεις που το Google μπορεί να παρέχει από καιρό σε καιρό), ή πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
Οι περισσότεροι browsers παρέχουν οδηγίες για το πώς να επαναφέρετε το πρόγραμμα περιήγησης να απορρίπτει τα cookies στο «Βοήθεια» του στη γραμμή εργαλείων. Δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τα cookies μας, ώστε να χρησιμοποιεί παραγωγικά το site μας. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών υγείας για εσάς.
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το santorini-yachtcruises.com αυτόματα συλλέγει ορισμένα στοιχεία σχετικά με εσάς, όπως ο τύπος του browser ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας χρήσης ή το όνομα τομέα της τοποθεσίας από την οποία συνδέεστε με εμάς.
Τα στοιχεία συλλέγονται αυτόματα και οι πληροφορίες μπορούν να διατηρηθούν επ΄αόριστον και να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, όπως είναι η αξιολόγηση των χρηστών τα διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην περιοχή, αλλά δεν θα πωληθούν ή άλλως ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό. Παρά τις τυχόν άλλες δηλώσεις ή παραστάσεις εδώ ή αλλού στο χώρο μας, το santorini-yachtcruises.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, εφόσον αυτό απαιτείται να το πράξει από το νόμο, ή πιστεύει ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούν με το νόμο, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του, ή να ανταποκριθεί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Εάν ανησυχείτε για τις πληροφορίες που έχετε παράσχει στο santorini-yachtcruises.com θα θέλαμε να επανεξετάσετε , να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες, ή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: 6944 272700 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: στο e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: (+30) 22860 85253 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: Αρκαδίας 99 – Γλυφάδα. Το  santorini-yachtcruises.com θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθεί με τις επιθυμίες σας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σε μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή. Ο ταχύτερος, απλούστερος και πιο βολικός τρόπος είναι να επικοινωνήσετε στο e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: (+30) 22860 85253 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: Αρκαδίας 99 – Γλυφάδα.

Συγκατάθεση, δικαίωμα αντίρρησης

Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε δεδομένα για έναν σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, πάντα θα σας ζητάμε τη ρητή άδειά σας και να συνδέετε την άδεια που χορηγείτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων. Η άδεια που χορηγείται μία φορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον και / ή μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις σε μελλοντικές χρήσεις των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς και γνώμης. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησης, μια απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: (+30) 22860 85253 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: Αρκαδίας 99 – Γλυφάδα.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Φόρμες Επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάποιας φόρμας της ιστοσελίδας, τα στοιχεία σας θα αποθηκευτούν για να διεκπεραιωθεί η αίτηση και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας και δεν κοινοποιούμε πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα μηνύματά σας αποστέλλονται σε e-mail μας, που ακολουθεί την Πολιτική Απορρήτου τρίτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Η σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, είναι το πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας για έναν χρήστη επισκέπτη.

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιούν την ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για να στείλουν περιεχόμενο, υποδείξεις ή ερωτήσεις σχετικά με τα άρθρα και τις πληροφορίες μας, για να ζητούν γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο, να υποβάλουν επαίνους ή παράπονα.

Πολιτική του santorini-yachtcruises.com είναι να απαντάει σε email των χρηστών / επισκεπτών.

Ενημερωτικά Δελτία

Το santorini-yachtcruises.com δεν χρησιμοποιεί προγράμματα ενημερωτικών δελτίων (newsletters).

Κομβία Κοινωνικής Δικτύωσης

Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook) στην ιστοσελίδα μας.

Σύνδεση με ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους

Το santorini-yachtcruises.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους / παραπομπές προς ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Το santorini-yachtcruises.com δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων τόπων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου που χρησιμοποιεί συνδέσεις από αυτό το site, μπορείτε να το κάνετε με δικό σας κίνδυνο.  Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου santorini-yachtcruises.com αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του santorini-yachtcruises.com και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Υποβολές χρηστών

Το santorini-yachtcruises.com καλωσορίζει τυχόν σχόλια από χρήστες / επισκέπτες στο χώρο και το περιεχόμενό του. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι αν μας στείλετε πληροφορίες, οι πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται και παραμένουν περιουσία του santorini-yachtcruises.com χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

Το santorini-yachtcruises.com διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει χρήστες και την πρόληψη περαιτέρω την πρόσβασή τους σε αυτό το site για την παραβίαση αυτών των όρων ή το δίκαιο και διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε ανακοίνωση από αυτό το site. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα σελίδα: Πολιτική Απορρήτου, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση των δικαίωμά σας για χρήση του περιεχομένου και δεσμεύεται να μπορείτε να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα του περιεχομένου που έχει στη διάθεσή σας.

Πολιτική σύνταξης σελίδων / άρθρων

Οι σελίδες, τα άρθρα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα προέρχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες σχετικά με το santorini-yachtcruises.com προορίζονται για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς μόνο.
Κάνουμε κάθε προσπάθεια οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον δικτυακό χώρο να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις και να συνοδεύονται με σαφείς αναφορές της αρχικής προέλευσης των στοιχείων και, όπου είναι εφικτό, να παρέχονται και σχετικές ηλεκτρονικές παραπομπές σε αυτά τα στοιχεία.

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει ότι είναι από το santorini-yachtcruises.com

Το santorini-yachtcruises.com δεν στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εμπορικές ενδείξεις και δεν ζητά λεπτομερείς προσωπικές πληροφορίες. Εάν παίρνετε αυτό το είδος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται να είναι από το santorini-yachtcruises.com, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για απάτη και να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύνδεση κάνοντας κλικ στο e-mail.

Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι αναγκαία η εκ νέου ανανέωση και τροποποίηση της παρούσας ενημέρωσης περί προστασίας των δεδομένων. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα σε τακτική βάση. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω χωριστά.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Κούκη Χρήστου και του χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας santorini-yachtcruises.com και υπηρεσιών της ιστοσελίδας αυτής και τους δεσμεύει. Ο Κούκης Χρήστος, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ασφάλεια / Αποποίηση εγγυήσεων

Το santorini-yachtcruises.com έχει λάβει μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας που υποβάλλετε σε αυτό.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου santorini-yachtcruises.com είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού / Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (http://www.osor.eu/eupl/european-union-public-licence-eupl-v.1.1). Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.

Το  santorini-yachtcruises.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό του τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κ.λπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το santorini-yachtcruises.com δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη / επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Το  santorini-yachtcruises.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Σημείωμα για τους Γονείς

Το santorini-yachtcruises.com προορίζεται να είναι μια ασφαλής πηγή πληροφοριών, για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Χρήση Υλικού της Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά, εικόνες και άλλο περιεχόμενο ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στο santorini-yachtcruises.com και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ξένων νομοθεσιών.  Τα άρθρα και οι πληροφορίες που έχουν αποσταλλεί από άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες ανήκουν πλέον στην κυριότητα του santorini-yachtcruises.com και δεν αφαιρούνται σαν υλικό απο τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και πέρα από τη λήξη της συνεργασίας τους.

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, και θα υπάρχει link προς το santorini-yachtcruises.com.

Διάφορα

Αυτή η ιστοσελίδα προέρχεται από Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το santorini-yachtcruises.com δεν ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο σε αυτό το site είναι κατάλληλο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία έξω από την Ευρωπαϊκής Ένωση, μπορείτε να το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της δικαιοδοσίας σας.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας, με σεβασμό χωρίς σύγκρουση με νομικές αρχές. Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία, ή αιτία της αγωγής που σχετίζονται με ή αφορούν αυτό το site αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη από κάθε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα της εν λόγω διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Δεν παραίτηση από οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θεωρείται μια περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από την εν λόγω περίοδο ή για οποιονδήποτε άλλο όρο. Εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζεται αλλού στην παρούσα ιστοσελίδα, αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του santorini-yachtcruises.com όσον αφορά τη χρήση αυτού του site.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή την εμπειρία σας με το website μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@santorin-yachtcruises.com ή στο τηλέφωνο: (+30) 22860 85253 ή αλλιώς με το ταχυδρομείο: Αρκαδίας 99 – Γλυφάδα.